Individuálne lekcie

fi_stol1.jpg
 
 

Funkčná Integrácia

Je individuálna lekcia prispôsobená klientovým osobným potrebám. Ruky lektora tu vedú osobu k objavovaniu a skúmaniu jeho pohybových návykov a vlastnej štruktúry. Cez túto neverbálnu komunikáciu sa otvárajú nové možnosti pohybovania a vnímania seba samého.

V prípade záujmu o individuálne lekcie nás kontaktujte.

Cena lekcie je 30 EUR (1 hodina).